Jesteśmy grupą chrześcijan zbawionych z łaski, których Pan odnalazł w świecie, a także w kościołach i denominacjach. Nie mamy listy członków, ani też ”głównej centrali”; poza Duchem Świętym.

Rozpoznaliśmy w usłudze W. M. Branhama obiecanego Ducha Eliasza (Mat. 17,10 i Mal. 3,23-24)
Nawołującego do powrotu do Objawionego Słowa, jako jedynego, pewnego i bezpiecznego miejsca, Schronienia w czasach ostatecznych w których żyjemy.

Starając się być nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami Słowa Bożego wierzymy :

-w jednego Boga; Ojca, Syna i Ducha Świętego,
-Doskonałość i wystarczalność ofiary Pana Jezusa Chrystusa.
Praktykujemy także te polecenia, które zostawił swoim naśladowcom:
-Chrzest wodny w imię Pana Jezusa Chrystusa wg. Dz.Ap. 2,38
-Wieczerzę Pańską zgodnie z 1 Kor. 11,23-29
-Umywanie nóg wg. Jana 13

Miejscem naszych zebrań jest Kaplica Pokoju w Woli Piotrowej 28, której drzwi otwarte są dla wszystkich miłujących Pana i oczekujących Jego przyjścia.

Zgromadzamy się w każdą niedzielę o godz.  9:30 i czwartek o godz. 18:00.